.: Propozice

Pořadatel: Spolek Bobr klub Bobrovníky
Spolupořadatel: Pivní bar U Kohouta
Místo konání start: 12:00 hodin, Bobrovníky, Požárnická – 49°52'20.175"N, 18°12'25.231"E
Místo konání cíl: Bobrovníky, Požárnická – 49°52'20.175"N, 18°12'25.231"E
Datum konání: 13. 5. 2017
Kontakt: Jurček Milan, email: jurcek@osu.cz, tel.: +420 605 866 236


Registrace

Po vyplnění registrace dostanete na uvedený email potvrzující zprávu i s variabilním symbolem. Ten, použijete při zaplaceni na uvedený účet. Kontrolujte v seznamu přihlášených závodníků

Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 22. 4. 2017 převodem na účet:

670100-2211059386/6210

Cena startovného 250 Kč (cena trička +150 Kč)

Po termínu 22. 4. 2017 je možné startovné uhradit ještě do 9. 5. 2017 za cenu stejnou 250 Kč, ale už bez nároku na tričko.

Startovné na místě v den konání závodů 300 Kč, také bez nároku na tričko.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Startovné dětský závod 50 Kč na místě.
Zaregistrujte děti pokud možno už předem.
Každé dítě registrované do 22. 4. 2017 dostane tričko s obrázkem zdarma.

V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)

V ceně startovného je občerstvení na trase, teplé jídlo a nápoj v zázemí závodu. Mytí kol a sprchy pro závodníky.

Ceny: Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny.

Po vyhlášení výsledků (cca v 16:00) proběhne losování tomboly startovních čísel.

Kategorie:

Zařazení do kategorií rozhoduje rok narození! Pokud se předem zaregistruje do některé kategorie méně než 5 závodníků, kategorie se sloučí s nejbližší. V den závodu se nové kategorie otevírat nebudou.

Trať 30 km

Ženy:

ZE – ženy ELITE registrované závodnice vyšší výkonnosti ročník 1997- starší
ZA – ženy ročník 2001-1998 (16-19 let)
ZB – ženy ročník 1997-1988 (20-29 let)
ZC – ženy ročník 1987-1978 (30-39 let)
ZD – ženy ročník 1977-starší (40- starší)

Muži:

ME – muži ELITE registrovaní závodníci vyšší výkonnosti ročník 1997- starší
MA – muži ročník 2001-1998 (16-19 let)
MB – muži ročník 1997-1988 (20-29 let)
MC – muži ročník 1987-1978 (30-39 let)
MD – muži ročník 1977-1968 (40-49 let)
MF – muži ročník 1967-1958 (50-59 let)
MG – muži ročník 1957-starší (60-starší)

Hobby kategorie trať 17 km

ZXa – ženy ročník 2001-1988 (16-29 let)
ZXb – ženy ročník 1987- starší(30-starsi)
MXa – muži ročník 2001-1978 (16-39 let)
MXb – muži ročník 1977-starší (40-starší)

Děti:

Jen pro nejdelší trať 1,5km nově vytvoříme kategorie podle věku a kluci a holky:

Děti ročník 2011-2010 (6-7 let)
Děti ročník 2009-2008 (8-9 let)
Děti ročník 2007-2006 (10-11 let)
Děti ročník 2005-2004 (12-13 let)
Děti ročník 2003-2002 (14-15 let)

Ostatní tratě 100m, 600m a 1km zůstanou stejné bez rozdilu věku, jak si kdo vybere. Tak jako minulý ročník.

DA – děti ročník 2014-2011 (3-6 let)
DB – děti ročník 2010-2002 (7-15 let)

Prezentace: V místě startu 13. 5. 2017 v čase 7:00-11:00

Start hlavního závodu: 12:00

Start pro děti: od 12:05

Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba.

Podmínky závodu:

Účastník svou registrací vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla
– závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
– bude dodržovat pravidla fair-play
– v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
– souhlasí s tím, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Výsledková listina závodu bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka.


Upozorňujeme na nebezpečí možné krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.