.: Propozice

Pořadatel: Spolek Bobr klub Bobrovníky
Spolupořadatel: Pivní bar U Kohouta
Místo konání start: 12:00 hodin, Bobrovníky, Požárnická – 49°52'20.175"N, 18°12'25.231"E
Místo konání cíl: Bobrovníky, Požárnická – 49°52'20.175"N, 18°12'25.231"E
Datum konání: 31. 5. 2014
Kontakt: Jurček Milan, email: jurcek@osu.cz, tel.: +420 605 866 236


Registrace

Po vyplnění registrace dostanete na uvedený email potvrzující zprávu i s variabilním symbolem. Ten, použijete při zaplaceni na uvedený účet. Kontrolujte v seznamu přihlášených závodníků

Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 5. 5. 2014 převodem na účet:

670100-2211059386/6210

Cena startovného 250,- Kč (cena trička +150,- Kč)

Po termínu 5. 5. 2014 je možné startovné uhradit ještě do 26.5.2014 za cenu stejnou 250,- Kč, ale bez nároku na tričko.
Na místě v den konání závodů 300,- Kč, také bez nároku na tričko.

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

Startovné dětský závod 50,- Kč na místě.
Zaregistrujte děti pokud možno už předem.
Každé dítě registrované do 5. 5. 2014 dostane tričko s logem zdarma.

V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)

V ceně startovného je občerstvení na trase, teplé jídlo a nápoj v zázemí závodu. Mytí kol a sprchy pro závodníky.

Ceny: Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny.

Po vyhlášení výsledků (cca v 16:00) proběhne losování tomboly startovních čísel.

Kategorie:

Zařazení do kategorii rozhoduje rok narození!

Ženy:

ZE – ženy ELITE registrované závodnice vyšší výkonnosti ročník 1995- starší
ZA – ženy ročník 1998-1995 (16-19 let)
ZB – ženy ročník 1994-1985 (20-29 let)
ZC – ženy ročník 1984-1975 (30-39 let)
ZD – ženy ročník 1974-starší (40- starší)

Muži:

ME – muži ELITE registrovaní závodníci vyšší výkonnosti ročník 1995- starší
MA – muži ročník 1998-1995 (16-19 let)
MB – muži ročník 1994-1985 (20-29 let)
MC – muži ročník 1984-1975 (30-39 let)
MD – muži ročník 1974-1965 (40-49 let)
MF – muži ročník 1964-1955 (50-59 let)
MG – muži ročník 1954-starší (60-starší)

Děti:

DA – děti ročník 2011-2008 (3-6 let)
DB – děti ročník 2007-1999 (7-15 let)

Prezentace: V místě startu 31. 5. 2014 v čase 7:00-11:00

Start: 12:00

Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba

Podmínky závodu:

Účastník svou registrací vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla
– závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou
– bude dodržovat pravidla fair-play
– v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu
– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu
– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě
– souhlasí s tím, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené

Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.

Start mládeže do 18 let pouze se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce.

Výsledková listina závodu bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1 hodinu po dojetí posledního závodníka.


Upozorňujeme na nebezpečí krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.