Start elektrokol: 12:30

Prezentace: V místě startu pátek 10. 5. 2019 v čase 18:00 20:00 a 11. 5. 2019 v čase 7:00-11:00.

Podmínky závodu:

Účastník svou registrací vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

– bere na vědomí, že se závod jede za plného silničního provozu a že bude dodržovat jeho pravidla

– závodu se účastní na vlastní nebezpečí, s plnou ochrannou přilbou

– bude dodržovat pravidla fair-play

– v případě odstoupení ze závodu nahlásí tuto skutečnost pořadateli závodu

– mu není známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu

– bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech a ani za škody způsobené závodníkem třetí osobě

– souhlasí, aby pořadatel závodu zpracoval ním poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna či sdělovaná nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu, než je výše uvedené

Přihláška je platná až po zaplacení startovného.

V ceně startovného je občerstvení na trase, teplé jídlo a nápoj v zázemí závodu. Mytí kol a sprchy, hodnotná tombola.

  • Cena startovného 250 Kč (cena trička +150 Kč)
  • Startovné s nárokem na tričko je nutné uhradit do 26. 4. 2019 převodem na účet: 670100-2211059386/6210 ostatni
  • Termín na zaplacení startovného bez trička je do 9. 5. 2019
  • Cena startovného v den závodu 400 Kč
  • V případě nekonání závodu je startovné nevratné (např. z důvodů vyšší moci...)
  • Zájemcům o účast v závodech doporučujeme uzavřít k tomu účelu úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím stranám.
  • Po celou dobu závodu bude připravena zdravotní služba.
  • Upozorňujeme na nebezpečí možné krádeže kol v prostoru startu a v průběhu prezentace.

Kategorie:
Zařazení do kategorií rozhoduje rok narození! Pokud se předem zaregistruje do některé kategorie méně než 5 závodníků, kategorie se sloučí s nejbližší. V den závodu se nové kategorie otevírat nebudou.

Závodu se mohou zůčastnit na seriových kolech o výkonu max 500W

Při registraci na místě si můžete formulář předem vyplnit zde.

Ženy:
ZEa – ženy ročník (19-39 let)
ZEb – ženy ročník (40-starší)

Muži:
MEa – muži ročník (19-39 let)
MEb – muži ročník (40-starší)

Výsledková listina závodu bude průběžně vyvěšena v prostoru cíle.

Startovní číslo bude mít na zadní straně nalepený jednorázový elektronický čip. Ten slouží k automatickému měření času a řazení do kategorií.

Za posledním závodníkem pojede pořadatelská služba.

Ceny:
Pro první tři v každé kategorii, poháry a věcné ceny.

Po vyhlášení výsledků (cca v 16:00) proběhne losování tomboly startovních čísel.